2016-06-08

Audiodeskrypcja - Kultura dostępna dla osób niewidomych

Kultura dostępna dla osób niewidomych poprzez zastosowanie audiodeskrypcji w spektaklu teatralnym.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna na bezpłatne wystawienie czterech przedstawień teatralnych w technice audiodeskrypcji, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób z utrudnionym dostępem do kultury ze względu na bariery ekonomiczne, mentalne i kulturowe.

W ramach projektu Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie przedstawi dwa spektakle „Dziwka z Ohio” Hanocha Levina (19 czerwca 2016 r. na Scenie Kameralnej Teatru, 3 lipca 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury) oraz „Tango” Sławomira Mrożka  (16 października 2016 r. na Scenie Kameralnej Teatru, 13 listopada 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury).

Ponadto zostanie wydany program teatralny dla osób niewidomych i słabowidzących z zastosowaniem druku czarnego i alfabetu Braille’a, który widzowie otrzymają bezpłatnie.

Teatr im. Stefana Jaracza realizuje powyższy projekt we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski oraz Ełckim Centrum Kultury.

Całkowity koszt zadania: 77.124,00 zł.

Dofinansowanie z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – KULTURA DOSTĘPNA– 69.000,00 zł.

Logo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się